Reklamációs kódex

Laptop szerviz abc reklamációs, panaszügyintézési kódex

 

 

 

Egyszerűsített változat természetes személyek számára

 

Jótállásra és szavatosságra vonatkozó szabályok

1. Minőség-ellenőrzés

Amikor a szállítmányozó cég átadja a terméket, a Vásárló alaposan és megfelelően ellenőrzi a kiszállítást (a csomagok számát, a csomagok sértetlenségét, csomag céglogós szigetelőszalagjának sértetlenségét) és a szállítólevél tartalmát.

A Vásárló az átvétel napján a termék teljességét is ellenőrzi; különösen, hogy minden alkatrész kiszállításra került-e.

Amikor a terméket a szállítmányozó cégtől a Vásárló átveszi, a termékkel kapcsolatos esetleges problémát jelzi és azt feltünteti a szállítólevélen is; ez esetben a Vásárló jogosult a termék átvételét megtagadni. Bármilyen esetleges probléma az info@net-vilag.hu e-mail címen, illetve a Kapcsolati űrlapon keresztül is bejelenthető; emellett, a laptopszervizabc azt ajánlja, hogy a hibáról vagy a csomagban keletkezett sérülésről a Vásárló fényképet is mellékeljen.


A jótállási és szavatossági szabályokat a jelen pontban foglaltak nem érintik. Az esetleges hiányos vagy sérült kiszállítással kapcsolatos bejelentés nem korlátozza a Vásárló azon jogát, hogy jótállási és szavatossági igényét érvényesítse.

2. Reklamáció

A jótállási vagy szavatossági igényét a Vásárló írásban, telefonon vagy személyesen jogosult megtenni.

A reklamáció során vissza kell küldeni a reklamált terméket (beleértve annak alkatrészeit és tartozékait). Amennyiben a termék mérete azt megengedi (10 kg-nál könnyebb vagy tömegközlekedési eszközön szállítható kézi csomagként, illetve nem rögzített bekötésű), a Vásárló postai úton elküldheti a terméket a laptopszervizabc kazincbarcikai vevőszolgálata címére (Varga Jácint egyéni vállalkozó Reklamáció 3700 Kazincbarcika Egressy Béni út 26.) vagy leadhatja itt személyesen.


Ezenkívül a laptopszervizabc azt ajánlja, hogy a Vásárló mellékelje a vásárlást igazoló dokumentumot (pl. számla) vagy egyéb a vásárlást bizonyító dokumentumot, ami alapján a reklamáció érvényesíthető, valamint egy részletes leírást a hibákról, sérülésekről, illetve a Vásárló elérhetőségeit (címét és telefonszámát), hogy a termék és annak hibája is azonnal azonosíthatóvá váljon.


Ezután a laptopszervizabc javaslatot tesz a reklamáció megoldásának módjára (javítás, csere vagy pénzvisszafizetés formájában).


A Vásárló kap egy írásos dokumentumot (reklamációs jegyzőkönyv) a laptopszervizabctől, ami tartalmazza a reklamáció dátumát, a reklamáció tárgyát és a reklamáció rendezésének kiválasztott módját. Ezt a dokumentumot a Vásárló e-mailben fogja megkapni, amint a reklamált termék megérkezett a laptopszervizabc-hez. Ha a Vásárló a reklamációt személyesen teszi meg, az írásos dokumentumot a Vásárló azonnal megkapja.


A Vásárló tudomásul veszi, hogy ha a reklamált termékkel együtt annak tartozékokai és kiegészítői nem kerülnek vissza az laptopszervizabchez, úgy a Vásárló elállása esetén a laptopszervizabc csak a hiányzó tartozékok és kiegészítők árának levonása után fennmaradó összeget fogja visszatéríteni a Vásárlónak.

3. Kompatibilitás

A laptopszervizabc nem vállal szavatosságot arra, hogy a megvásárolt alkatrészek, tartozékok az adott termékkel kompatibilisek lesznek, kivéve amennyiben ezt a laptopszervizabc vagy a termék gyártója, forgalmazója kifejezetten feltüntette. Szintén nem vállal a laptopszervizabc szavatosságot olyan szoftver applikációkkal való kompatibilitásra, amelyet a Vásárló a megrendelésében kifejezetten nem jelzett, kivéve, ha a kompatibilitás a hasonló termékek körében szokásos, illetve amennyiben a laptopszervizabc kifejezett tájékoztatást adott az adott termék más termékekkel való kompatibilitásáról.


Ugyanez vonatkozik a szoftverekre és az egyéni szoftver verziókra is. Abban az esetben, ha az adott szoftver kompatibilis, a kompatibilitás a szoftver előző vagy következő verziójára nem vonatkozik automatikusan.

4. Korlátozások

Ha a terméken található pecsét, információs matrica vagy sorozatszám sérült, a Vásárló azt kockáztatja, hogy a reklamációja elutasításra kerül; kivéve, ha az az adott termék rendeltetésszerű használata során sérült. A pecsét és a sorozatszám a termék szerves részét képezi és mint ilyen nem korlátozza a Vásárlót a termék szokásos használatában vagy kezelésében.

A jótállás és szavatosság nem vonatkozik az alábbiakban felsorolt okok miatt keletkezett vagy azokból származó sérülésekre (de csak akkor, ha az ilyen használat nem megszokott, és az ilyen használatot a mellékelt használati utasítás nem tiltja):

mechanikai – külső behatásra visszavezethető - sérülés;

túlfeszültség, villámkár, folyadékár, szétszerelés vagy harmadik fél szervize általi megbontás (láthatóan égett alkatrészek vagy nyomtatott áramkörök) kivéve normál eltéréseket;

a laptopszervizabc vagy a termék gyártója által meghatározott feltételektől eltérő használat (hőmérséklet, por, nedvesség, kémiai vagy mechanikai feltételek);

szakszerűtlen telepítés, használat, üzemeltetés vagy hanyag karbantartás;

PC vírus (a termék vagy a termék részei sérültek);

illegális licenszhasználat miatti szoftverhiba; vagy jogosulatlan szoftver- és eszközhasználat;

túlhasználat, vagy a vonatkozó dokumentumokban feltüntetett felhasználási feltételektől, illetve a szokásos használattól eltérő használat;

szakszerűtlen beavatkozás vagy paraméter beállítás;

a Vásárló által eszközölt átalakítás (festés, hajlítás stb.);

helytelen BIOS vagy firmware frissítés;

természeti erők vagy vis major;

helytelen vagy hibás szoftver használat; és

helytelen vagy az eredeti eszközöktől eltérő eszközök használata; ha az nem a termék használatára vonatkozik és annak a használatát a használati utasítás nem tiltja.

A fenti korlátozások nem vonatkoznak azokra a termékekre, ahol a termék jellemzőiben a fenti listával ellentétesen felek kifejezetten megállapodtak vagy arra vonatkozóan a laptopszervizabc kifejezetten nyilatkozott; illetve azokra az esetekre sem, ahol az a hirdetésből vagy a termék szokásos használatának jellegéből következik.


A vásárolt szoftver garanciája csak a termék fizikai olvashatóságára (a termék nem sérült, nem karcolt stb.) vonatkozik. A Vásárló a szoftver használatára jogosult felhasználóvá válik és elfogadja a szoftvergyártó licenszfeltételeit, amint a csomagolást (védőfólia, védőpecsét, boríték stb.) eltávolítja vagy a digitális verziót letölti. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a nem szerződésszerű teljesítés esetére (lásd az alábbiakban).

5. Tesztek

A reklamált termék ellenőrzése csak a Vásárló által meghatározott hibára terjed ki (ahogy azt a Vásárló a reklamációs űrlapon vagy a reklamációval kapcsolatosan eljutatott dokumentumban megjelölte). A laptopszervizabc azt ajánlja, hogy a Vásárló a hibát írásban jelölje meg (akár papír alapon, akár elektronikus formában jelenti be a reklamációt).


Amennyiben a Vásárló reklamációs kérelme elutasításra került és a Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy a terméket megjavítsák, úgy a Vásárló a márkaszervíz által Net Világ Szerviz az árlistában meghatározott összeget köteles a javításért megfizetni.

A Vásárló tudomásul veszi, hogy a fizetett (nem szavatossági, vagy jótállási) javításokat nem a laptopszervizabc végzi, a laptopszervizabc csupán megszervezi a javítást (a márkaszervízekkel együttműködik, azoknak átadja a terméket javításra, egyeztet a márkaszervizekkel a javításról, a szállításról, stb.). A laptopszervizabc nem vállal felelősséget ezen javításokért.


A Vásárló által fizetett javítás elvégzése előtt a Vásárló tájékoztatást kap az javítás költségéről, terjedelméről és időtartamáról. A laptopszervizabc törekszik a javításra átvett termékek átvételétől számított 15 napon belül történő kijavítására. A termék csak akkor kerül megjavításra, ha a Vásárló – miután megkapta az összes fenti információt – azt kifejezetten kéri (aláírt megrendeléssel).


Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben reklamációját elutasították, úgy a laptopszervizabc jogosult a márkaszervíz által az adott termék megvizsgálásának és visszaszállításának költségét – a márkaszervíz árlistája alapján – Vállalkozó részére kiszámlázni minden esetben a Net Világ Szerviz általi árakon.

 

A laptopszervizabc hivatalos szervize a Net Világ Szerviz, az eszközök bővítését, tisztítását, javítását, vagy szakvéleményézését fogadja csak el szakszerű szerviz tevékenységnek (Net Világ Szerviz 3700 Kazincbarcika Egressy Béni út 26.)

6. Biztonsági mentés

Amikor a Vásárló személyi számítógépre vagy egyéb adattárolóra vonatkozó szavatossági igényt érvényesít, a Vásárló feladata – az adataival való visszaélés, illetve adatai sérülésének elkerülése érdekében – megfelelő biztonsági mentést készíteni. A laptopszervizabc, illetve annak szakszervize Net Világ Szerviz semmilyen felelősséget nem vállal a személyi számítógépen vagy egyéb adattárolón történő adatvesztésért, adatsérülésért vagy adatokkal való visszaélésért.

Az adatmentésre alkalmas eszközök hajlamosak a váratlan meghibásodásokra. A laptopszervizabc kifejezetten felhívja erre a vásárlók figyelmét és javasolja a vásárlóknak, hogy adataikról rendszeres időközönként készítsenek biztonsági mentést és azt megfelelő eszközön (DVD, Cloud, stb.) tárolják. Ez azonban a jótállási és szavatossági igényt nem érinti.

A Vásárló tudomásul veszi, hogy – amennyiben a reklamációja eredményeképpen – a hibás adattárolót kicserélik, úgy az eredeti készüléket nem kapja vissza annak tulajdonjoga a javítás végző szervire száll át a Net Világ Szervire.

7. Elutasított termékek

A. Koszos termékek

A laptopszervizabc jogosult a reklamáció során visszautasítani azokat a termékeket és/vagy alkatrészeket/kiegészítőket, amelyek koszosak vagy nem felelnek meg az alapvető higiéniás követelményeknek. Bármilyen tartályt üresen kell visszaküldeni. A laptopszervizabc fenntartja a jogot, hogy a tisztás költségét a megrendelő részére leszámlázza, ami alap esteben a Net Világ Szerviz hivatalos szerviz költség ára: 20000 Ft/eszköz. Ennek az ár változtatás jogát a Net Világ Szerviz fenntartja.

B. Biztonság

Amennyiben a Vásárló jótállási vagy szavatossági igényt érvényesít és a reklamált termék hagyományos vagy egyéb jelszóval, illetve más védelemmel van ellátva, a Vásárló köteles a védelmet feloldani vagy a hiba leírásában a jelszót megadni; ellenkező esetben a laptopszervizabc jogosult a reklamációra leadott termékeket visszautasítani. Ugyanez vonatkozik a BIOS vagy firmware termékekre vagy az adott készülék tárhelyére. A teljes hozzáférési jogosultság nélkül a készülék nem javítható, illetve a hiba nem diagnosztizálható és a reklamációs ügyintézést nem lehet elkezdeni, amíg a Vásárló nem teljesíti a fenti követelményeket.

Ha a termék aktív lopásgátló védelemmel van ellátva (pl.: Apple Find my iPhone, iPodtouch, MacBook, Intel anti-theft, stb.), ezt a szolgáltatást a Vásárlónak fel kell oldani, mielőtt a terméket reklamációra elküldené; ellenkező esetben a laptopszervizabc jogosult a reklamációra leadott termékeket visszautasítani és a reklamáció ügyintézése csak akkor kezdődhet el, amint a Vásárló teljesíti a fenti követelményeket.

8. Alapbeállítások

A laptopszervizabc felhívja a vásárlókat, hogy a termék reklamációja előtt a termék beállításait az alapbeállításokra állítsák vissza (a kibővített vagy lecserélt memória, PC és notebook esetében merevlemez és SSD beállítások). A laptopszervizabc nem vállal felelősséget ezen alkatrészekért, különösen, ha ezek nem voltak feltüntetve a reklamációban.

Az eredeti alkatrészeket meg kell őrizni a jövőbeni esetleges jótállási és szavatossági igények, illetve az adásvételi szerződéstől való elállás érvényesítése érdekében.

9. LCD kijelzők

Mivel az LCD kijelző pixelszáma adott, pixel veszteséget (hibát) a felhasznált technológia jellege miatt nem lehet megakadályozni. Ezért az ISO szabvány (ISO 13406-2) 4 minőségi kategóriát határoz meg, ahol minden kategóriában meghatározza a maximális megengedett hibás pixel számot, illetve területet (cluster). A pixel terület (cluster) 5x5 pixel méretű négyzet. Eltérő besorolás hiányában, a laptopszervizabc által kínált termékek a 2. kategóriába sorolandók.

Hibás pixel:

1. Típus – a "forró" pixel (mindig be van kapcsolva, fehér)

2. Típus – a "halott" pixel (mindig ki van kapcsolva, fekete

3. Típus – a "beragadt" pixel (sub-pixel, mindig ki vagy bekapcsolt, eltérő színű).

Hibás cluster:

1. Típusú hibás cluster – több mint egy, 1. típusú vagy 2. típusú hiba pixelhiba.

2. Típusú hibás cluster – több mint egy, 3. típusú pixelhiba.

A maximum hibák száma (típus szerint) per 1 millió pixel:

Osztály

1. Típus

(forró)

2. Típus

(halott)

3. Típus

(beragadt)

1. Típusú

Cluster

2. Típusú

Cluster

I

0

0

0

0

0

II

2

2

5

0

2

III

5

15

50

0

5

IV

50

150

500

5

50

10. Kötelező jótállás

A jelen pontban foglalt szabályok csak Fogyasztók részére irányadók, amennyiben a honlapunkon itt elérhető termékkategóriába tartozó terméket vásárolt a laptopszervizabc-tól.

Fogyasztónak minősülő Vásárló esetén a termék meghibásodása esetén értékhatártól függően egy, kettő vagy három év kötelező jótállás terjed ki az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet) mellékletében felsorolt egyes termékkategóriákba tartozó termékekre. A termékkategóriák a laptopszervizabc honlapján elérhetők.

A sávos jótállási időt az alábbi táblázat szemlélteti:

Eladási értékhatár

Jótállási idő

10.001 -100.000 Ft

1 év

100.001 - 250 000 Ft

2 év

250.001 - 

3 év

Jótállási idő kezdete: A jótállási idő a termék Fogyasztó részére történő átadásakor kezdődik. A laptopszervizabc által értékesített termékek üzembehelyezését csak bizonyos esetekben, díjazás ellenében végzi. Abban az esetben, ha a laptopszervizabc, vagy annak megbízottja által kerül sor üzembehelyezésre, úgy a jótállási idő az üzembehelyezéstől kezdődik. Ha az üzembe helyezésre a vásárlástól számított 6 hónapon túl kerül sor, akkor a termék eredeti átadásának napján kezdődik a jótállás.

Jótállási idő vége és tartama: A Rendelet szerinti jótállási idő jogvesztő. A jótállási idő azonban meghosszabbodik azzal az idővel, amely alatt a Fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

Kötelező jótállás esetén a Fogyasztó kijavítás iránti igényét választása szerint a laptopszervizabc-nál, vagy a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. Rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket – járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha az üzemeltetési helyen a javítás nem végezhető el, úgy a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a laptopszervizabc, vagy - a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat közvetlenül gondoskodik.

A kijavítás, vagy kicserélés iránti igény teljesítésekor a jótállási jegyen kerülnek feltüntetésre a kijavítással, vagy kicseréléssel kapcsolatos fontosabb információk a jogszabályi kötelezettségek szerint.

Hibás termékek kezelése:

a. Amennyiben javítható a termék, úgy törekedni kell arra, hogy a javítás 15 napon belül megtörténjen. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor a laptopszervizabc a Fogyasztókat tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a Fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a Fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.

b. Termék sikertelen javítása esetén a Fogyasztók az alábbi táblázat szerinti igényeket érvényesíthetik:

Felmerülő probléma a jótállási idő alatt

Elsődlegesen: csereigény

Másodlagosan: pénzvisszatérítés

Első javításnál a laptopszervizabc megállapítja, hogy nem javítható a fogyasztási cikk

Fogyasztó eltérő rendelkezésének hiányában 8 napon belül ki kell cserélni a fogyasztási cikket.

Amennyiben nincs lehetőség a fogyasztási cikk kicserélésére, akkor a Fogyasztó által bemutatott számla/nyugta szerinti ellenértéket 8 napon belül vissza kell téríteni a Fogyasztónak.

3 alkalommal történő javítás után ismét meghibásodik a fogyasztási cikk

Ha a Fogyasztó árleszállítást, vagy a fogyasztási cikk laptopszervizabc költségére történő kijavítását, ill. mással történő kijavíttatását nem igényli, úgy a laptopszervizabc köteles 8 napon belül kicserélni a fogyasztási cikket.

Amennyiben a javítási igény jelzésétől számítva 30 napon belül nem kerül sor a javításra

A Fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a 30 napos határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül ki kell cserélni a cikket.

 
FONTOS: A jelen pontban részletezett szabályok nem vonatkoznak az elektromos kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutós lakókocsira, utánfutóra, valamint a 10 000 forintot meghaladó árú motoros vízi járműre!

c. A Fogyasztó elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha a laptopszervizabc-nak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a Szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Fogyasztónak okozott érdeksérelmet;

- ha a laptopszervizabc a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, illetve, ha a Fogyasztónak a kijavításhoz /kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Fogyasztó - választása szerint - a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a laptopszervizabcköltségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a Szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

d. A Fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget azonban köteles a laptopszervizabc-nak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a laptopszervizabc adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

e. Ha a Fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a laptopszervizabc köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kötelező jótállás további feltételeit a jótállási jegy tartalmazza. A laptopszervizabc fenntartja a jogot, hogy a jótállási jegyet elektronikus formában tegye elérhetővé a Fogyasztó részére. Az elektronikus jótállási jegy átadására legkésőbb a termék átadását, vagy üzembe helyezését követő napon kerül sor, vagy amennyiben a laptopszervizabc az elektronikus jótállási jegyet letöltést biztosító elérési cím formájában bocsátja rendelkezésre, úgy a letöltési címet a jótállási idő végéig biztosítani fogja.

IV. Reklamáció ügyintézése

1. Fogyasztó

Fogyasztó az a természetes személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljárva köt szerződést az laptopszervizabc-vel.

A fogyasztói reklamációról a laptopszervizabc lehetőség szerint azonnal dönt, illetve amennyiben a szavatossági igény komplex jellege indokolja, úgy 5 munkanapon belül.

A laptopszervizabc a szavatossági és jótállási igényeket és a hibák kijavítását lehetőség szerint késedelem nélkül intézi, azonban törekszik arra, hogy azt 15 napon belül elvégezze.

2. Vállalkozó

Vállalkozó az a jogi személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el és köt szerződést az laptopszervizabc-vel.

A vállalkozói reklamációt a laptopszervizabc legkésőbb a reklamáció előterjesztésétől számított 40 napon belül bírálja el és annak eredményéről emailben tájékoztatja a Vállalkozót.

V. Vegyes rendelkezések

A Vásárló reklamációs jegyzőkönyvet kap az laptopszervizabctől, melyben rögzítésre kerülnek az alábbi információk: a Vásárló neve és címe, a Vásárló adatkezelési nyilatkozata, a termék megnevezése és ára, az adásvétel időpontja, a reklamáció dátuma, a reklamáció leírása, a szavatossági igény, a reklamáció eredménye, javítás időtartama (ha történik ilyen) és az reklamáció elutasításának oka (ha van ilyen).


A reklamáció elbírálását követően annak eredményéről a laptopszervizabc telefonon, SMS-ben vagy e-mailben tájékoztatja a Vásárlót. Amennyiben a Vásárló a terméket szállítmányozóval küldte a laptopszervizabchez reklamációra, akkor a reklamációt követően a laptopszervizabc is így küldi vissza a terméket a Vásárlónak.


Ha a reklamáció jogos volt és a laptopszervizabc a terméket megjavította vagy kicserélte, akkor a szavatosság időtartama a reklamáció ügyintézésének tartamával meghosszabbodik.


Ha a reklamáció jogos volt, a Vásárló jogosult a reklamáció során indokoltan felmerült ésszerű mértékű költségei, így elsődlegesen a postaköltség megtérítésére. Az elszámolható költségekbe nem tartozik bele a reklamáció során a személyautóval történő utazás költsége, az expressz küldemények költsége stb. A költségtérítést késedelem nélkül kell előterjeszteni, de legkésőbb a jótállás lejárta előtt egy hónappal.

A Vásárló köteles a reklamációs eljárás befejezését követően haladéktalanul, de legkésőbb az arról szóló értesítéstől számított 3 napon belül átvenni a terméket.

Amennyiben ezen határidő eredménytelenül telik el és a Vásárló nem veszi át a terméket, a Vásárló részére 500 FT/nap tárolási költség kerül felszámításra.

Amennyiben a Vásárló a részére küldött értesítéstől számított 6 hónapon belül nem veszi át a terméket, laptopszervizabc jogosult a terméket értékesíteni és a tárolási költséget a vételárba beszámítani.


Az esetleges károk és visszaélések elkerülése érdekében a terméket átvenni, illetve árleszállítás/vételár összege visszafizetése esetén a pénzt átvenni a reklamációs jegyzőkönyv és Vásárló személyazonosságát igazoló érvényes dokumentum (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány) bemutatása ellenében lehet. Amennyiben a fenti dokumentumok nem kerülnek bemutatásra, laptopszervizabc (és laptopszervizabc szerződéses partnerei) jogosult és köteles megtagadni a termék kiadását, illetve árleszállítás/vételár visszafizetését.


Vállalkozások esetében a terméket átvenni, árleszállítás/vételár összegét visszafizetés esetén átvenni kizárólag a Vállalkozás képviseletére jogosult személy vagy annak ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott okiratba foglalt meghatalmazottja jogosult.

VI. Fogyóeszközök és minimum élettartam

A megvásárolt fogyóeszközökre (patronok, tonerek, nyomtatófejek, nyomtatóhengerek, projektor lámpák, akkumulátorok, elemek, világító eszközök stb.) – legyenek azok a megvásárolt termék részei vagy tartozékai – az azok élettartamára vonatkozó szabályok vonatkoznak. Az élettartam kifejezhető időtartamban, szavatossági időben, használati időben, nyomtatott oldalak számában stb., illetve azok együttes kombinációjában. Az élettartamra vonatkozó jótállási és szavatossági igények kizárólag az azokra meghatározott feltételek maradéktalan teljesítése esetén terjeszthetők elő.
 
Ez nem érinti a Vásárlók jótállási és szavatossági jogait. Azonban a jótállási és szavatossági igény előterjesztése esetén a Vásárlónak tisztában kell lennie azzal, hogy a rendes használatból fakadó értékcsökkenésre a jótállás és a szavatosság nem terjed ki és ez nem tévesztendő össze az adott termék élettartamával. Az élettartam kifejezés a termék rendes használata során meghatározott élettartamot jelenti. Ha a Vásárló az adott terméket a szokásos élettartamát meghaladó időn túl használja, a hibát feltehetően a termék természetes elhasználódása okozza.

Amennyiben a laptopszervizabc által értékesítésre kínált terméken az élettartam nincs feltüntetve, úgy az élettartamra vonatkozóan jótállási és szavatossági igényt nem lehet előterjeszteni.

VII. Ingyenes karbantartás

Az ingyenes karbantartás egy kiegészítő szolgáltatás, amely azokra a termékekre vonatkozik, amely termékek szavatossági vagy jótállási ideje a 24 hónapot meghaladja és kizárólag akkor irányadó, ha az adott termék tekintetében feltüntetésre került.

Azon termékeknél, amelyekre a karbantartási csomag irányadó az alábbi igények érvényesíthetők:

kijavítás; vagy

ugyanolyan vagy hasonló, de jobb paraméterekkel rendelkező termék felajánlása; vagy

pénzvisszafizetés, ha a fenti lehetőségek nem kivitelezhetők.

A laptopszervizabc vállalja, hogy megjavítja / kicseréli a termékeket vagy visszafizeti a vételárat legkésőbb a termék átvételét követő 35 napon belül; ellenkező esetben a Vásárló jogosult a szerződéstől elállni.


A vásárló szavatossági és kötelező jótállási jogait a jelen pont nem érinti.

VIII. Záró rendelkezések

A Vásárlók jogszabályon alapuló szavatossági és jótállási és egyéb jogait a jelen Reklamációs Kódex nem érinti.

A Reklamációs Kódex 2021. január 1. napján lép hatályba, hatályon kívül helyezve a korábbi verziókat.

A Reklamációs Kódex a laptopszervizabc központi irodájában, a laptopszervizabc üzleteiben és a weboldalon érhető el.